امروزه با گسترش کارخانه های مدرن و برخوردار از تکنولوژی روز تولید سازه های فولادی عملاً کشور ما در حوزه صنعت تولید سازه های فولادی در دنیا دارای جایگاه ویژه ای است . برای درک بهتر از نقش و اهمیت صنعت تولید سازه های فولادی تنها کافی است عملکرد این صنعت در ساختمان سازی و حفاظت از جان انسان ها در زلزله های کشور را بررسی نمائیم و با یک نگاه اجمالی متوجه خواهید شد در کشوری که در معرض مداوم زلزله قرار گرفته ساختمان های فولادی اسـتاندارد چگونه موجب حفظ و ایمنی جان مردم گردیده اند اما این صنعت هم مانند همه صنایع دچار آفات و رکود و بی توجهی قرار گرفته است که ضرورت ایجاد تشکلی که بتواند با هم افزائی توان کارخانه های تولیدی در این حوزه ضمن کاهش هزینه های تولید باعث ایجاد یک تشکل بزرگ اقتصادی در عرصه ورود به بازارهای داخلی و خارجی گردد و ما را بسوی تشکیل این تعاونی هدایت نمود . و به لطف خداوند و حمایت همکاران در این صنعت ، این هم افزائی در قالب ایجاد یک تعاونی بزرگ به مرحله ظهور رسد . امیــد است با وجود این تشکل اقتصادی بزرگ و ظرفیت و پتانسـیل های موجود در این عرصه بتوانیم ضمن ارتقاء کیفیت در زمینه صنعتی سازی ساختمان های فولادی کشور که موجوب آرامش و اطمینان هم وطنان خواهد شد گام برداریم . فلذا تعاونی تأمین نیاز اعضاء انجمن صنفی تولیـد کنندگان سازه های فولادی در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۰ عضو تشـکیل گردیده و هدف آن بطوره اجـمالی در هم افزائی ظـرفیت های موجود و کاهش هزینه های تولیــد و ایجاد و گسـترش فرهنگ استفاده از سازه های فولادی استاندارد بوده است . صنعت تولید سازه های فولادی یکی از مهمترین صنایع است که میزان توسعه یافتگی هر کشور بستگی به پیشـرفت در این حوزه را دارد.بطوریکه انقلاب صنعتی با نقش فولاد و بکار گیری آن تعریف شده است. این صنعت در تمام صــنایع مادر از قبیل صنعت نفت و پتروشیمی ، صنعت برق ، صنعت حمل و نقل و شبکه ریلی صنعت ساختمان سازی نقش مؤثری داشته و عملاً پیشرفت و توسعه بدون لحاظ صنعت تولید سازه های فولادی بی معنا خواهد بود . تعاونی کامسی با پیگیری و گسترش فرهنگ استفاده از سازه های فولادی استاندارد با همراهی و همکاری مرکز ملی تأئید صلاحیت استاندارد ایران و اداره کل استاندارد تهران توانسته است ضمن معرفی واحــد های مجاز در حوزه ساخت سازه های فولادی استاندارد ، زمینه همکاری متقابلی را با سازمان نظام مهندسی استان تهران و شهرداری تهران فراهم ساخته و خروجی آن بخش نامه های شماره ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ سازمان نظام مهندسی در حوزه سازه های فولادی می باشد که به مهنـدسان طــراح و ناظر و مجری ابلاغ و استفاده از سازه های فولادی استاندارد را تأکید و اجبار می نماید . همچنین شـهرداری تهران با ابـلاغ بخش نامه به مناطق ۲۲ گانه ، لزوم استفاده از سازه های فولادی استاندارد را در خصوص دریافت پایان کار اجبار نموده و با این اقدامات عملاً جامعه مهندسی کشور بر آن داشته تا با کیفی سازی ساختمان موجب جلوگیری از هدر رفت سرمایه های مالی و جانی هم وطنان شده و با حـذف افراد غیر متخصص در این صنعت ، آن را از آسیب های جدی مصون نگاه دارد .

ورود تعاونی کامسی به بانک مجریان برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی