متقاضی محتــرم مشـارکت در نخســــتین نمایشگاه مجازی تولیدکنندگان سازه های فولادی استاندارد و صنایع وابسته


اطلاعاتی که هنگام ثبت نام آنلاین در این سایت توسط مشارکت کنندگان درج می گردد در تمامی بخش ها و بولتن های نمایشگاه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و برگزارکننده مسئولیتی در قبال ورود اطلاعات اشتباه نخواهد داشت.

 

خواهشمند است نهایت دقت را در انجام ثبت نام آنلاین به عمل آورید. همچنین خواهشمند است از تکمیل فرم ثبت نام آنلاین، بیش از یک باراکیدا خودداری نموده و جهت دریافت نتیجه ثبت نام در نمایشگاه ؛ پست الکترونیکی (ایمیل) معتبر و شماره همراه خود را وارد نمایید.

ثبت نام نمایشگاه مجازی ISF